Vårt sätt att visa att nöjda kunder är viktigt för oss!

 

Vi är säkra på att Goodyears däck lever upp till dina förväntningar,

har vi inte rätt ersätter vi produkten*

 

Allmänna villkor för att uppfylla kraven

- Däcken har köpts från och monterats av en godkänd Goodyear-återförsäljare i Sverige och som också deltar i 100 % Nöjdhetsgarantin. Kontrollera att din återförsäljare deltar i garantin. Notera att inga online-återförsäljare är med på 100 % Nöjdhetsgarantin.

- Garantin aktiveras genom att registrera köpet på https://www.100percent-se.goodyear.eu/.

- För att aktivera garantin krävs ett betalningsbevis (inköpskvitto) som bekräftar den köpta Goodyear-produkten, inköpsdatum och Goodyear-återförsäljaren.

- Gäller för personbilsdäck (100 % Nöjdhetsgarantin omfattar in Goodyear UG600);

- Alla fyra monterade däck är av samma Goodyear-modell;

- En och samma kund kan maximalt returnera ett set om 4 däck;

- Monteringskostnader och övriga extra kostnader för byte till annan däckmodell står kunden för.

- De returnerade däcken har inte slitits mer än 1 mm av ursprungligt mönsterdjup;

- De returnerade däcken inte har skador;

- Retur eller byte av däck som omfattas av garantin sker inom fjorton (14) dagar från Kundens inköp

- Bevis på att betalning skett måste bifogas onlineregistreringen.

OBS! Vid retur behöver konsumenten kunna lämna in sin registreringskod i samband med att däcken returneras hos återförsäljarens butik.

 

Punkteringsgaranti

Denna punkteringsgaranti gäller under 12 månader från inköpet. Punkteringsgarantin täcker inte någon av nedanstående fall och Däck kommer inte bytas ut om:

- Däck som omfattas av 100 % Nöjdhetsgarantin råkar ut för en punktering som går att reparera (reparationskostnader betalas av slutkonsumenten).

- Punktering uppstår som en följd av bilolycka, vandalism, stöld eller brand.

- Däcken har regummerats eller har ett mönsterdjup mindre än 4 mm

- Däck har använts i tävlingssyfte

- Mindre än 4 Däck (komplett uppsättning) köptes av konsumenten

- RunOnFlat omfattas ej av punkteringsgarantin


Varje däck kan endast bytas ut en gång kostnadsfritt (exklusive montering och andra extrakostnader).

 

Avslutande anmärkningar

Goodyear 100% Nöjdhetsgaranti gäller utöver de villkor och bestämmelser som gäller enligt Goodyear Sverige AB:sAllmänna Leveransvillkor och som vanligen används av Goodyears återförsäljare. För detaljer, kontakta din Goodyear-återförsäljare. Garantin avser inte att begränsa rättigheterna enligt lag eller de allmänna standardvillkor som gäller för Goodyear Sverige AB:s däcksprodukter. Goodyear förbehåller sig rätten att ändra reglerna och eller avbryta kampanjen när som helst utan att behöva meddela detta i förtid.

 

Goodyear samlar in och bearbetar dina personuppgifter under kampanjen och lagrar dem under 4 år. Om du vill att dina personuppgifter ska tas bort tidigare, vänligen kontakta nordic_dataprivacy@goodyear.com. För mer information om insamling, lagring och användning av persondata hänvisar vi till Goodyears Integritetspolicy:

https://www.goodyear.eu/sv_se/consumer/privacy-policy.html

 

 

Dessa villkor avser inte att begränsa dina rättigheter enligt lag, t.ex. om produkten visar sig ha vara behäftad med fel (såsom detta definieras i lag), eller i de fall du har rätt att återlämna produkten i enlighet med lag som reglerar distansavtal.

 

*Öppet köp i 14 dagar och punkteringsgaranti i ett år på utvalda produkter från Goodyear i enlighet med de särskilda regler och villkor för kampanjen som finns specificerat ovan samt på www.goodyear.se.